Privacy

Privacy statement

Inleiding
Den Doelder Recruitment is verantwoordelijk voor het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om dit zo zorgvuldig en veilig mogelijk te doen. Onze database is optimaal beveiligd evenals onze wijze van inloggen etc.

Wie zijn wij?
Den Doelder Recruitment is gevestigd te Kloosterzande, aan het Hof te Zandeplein 11.

Gegevens die wij verwerken
Werkzoekende /sollicitant

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum / geslacht / leeftijd
 • Contactgegevens
 • Werkervaring
 • Opleidingen
 • Nummer van het identiteitsbewijs
 • Kopie id- bewijs (maximaal 4 weken na inschrijving)
 • Nationaliteit
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn om de geschiktheid van een kandidaat te kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld getuigschriften of referenties
   

Uitzendkracht / gedetacheerde

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum / geslacht / leeftijd
 • Contactgegevens
 • Werkervaring
 • Opleidingen / gegevens over trainingen via Den Doelder
 • Bsn nummer
 • Nummer van het identiteitsbewijs
 • Kopie id bewijs
 • Nationaliteit
 • Eventuele tewerkstellingsvergunning
 • Eventueel loonbeslag
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn om de geschiktheid van een kandidaat te kunnen beoordelen bijvoorbeeld getuigschriften of referenties of gegevens die van belang kunnen zijn de personeelsadministratie en salarisadministratie.

Wanneer verzamelen uw persoonsgegevens?
Wanneer u zicht inschrijft via onze website, uw cv aanlevert via email of u zicht inschrijft op ons kantoor te Kloosterzande.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens om:

 • informatie te kunnen verstrekken over mogelijke opdrachten / onze dienstverlening
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen bepalen i.v.m. de bemiddeling
 • u te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven of informatie die interessant voor u kan zijn
 • e-mails te verzenden met werkaanbod (indien hier toestemming voor is)
 • een arbeidsovereenkomst met u aan te kunnen gaan
 • een opdracht met de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een plaatsingsbevestiging / opdrachtbevesting
 • gewerkte uren te kunnen registeren en verwerken
 • het verzorgen van interne controle i.v.m. audits
 • subsidies en premiekortingen te kunnen aanvragen

Derden / Zakelijke relaties
Den Doelder kan uw personeelsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers, onderaannemers, verwerkers, leveranciers en overheidsinstanties. U persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. (indien tewerk gesteld in buitenland)

Rechten van de sollicitant / uitzendkracht:

 • Recht op inzage
 • Recht op correctie
 • Recht op verwijdering
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens, ook wel dataportabiliteit genoemd.               

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

 • Sollicitatiebrieven/formulieren, cv referenties, VOG en id-bewijzen bewaren we maximaal 4 weken en maximaal 1 jaar met toestemming van de sollicitant
 • Correspondentie over promotie, demotie en ontslag maximaal 2 jaar na einde dienstverband
 • Verslagen van functioneringsgesprekken, maximaal 2 jaar na einde dienstverband
 • Verslaglegging Wet poortwachter en correspondentie over ziekte UWV/bedrijfsarts, maximaal 2 jaar na einde dienstverband.
 • Loonbelastingverklaring, 5 jaar na einde kalenderjaar waarin dienstverband is beëindigd
 • Kopieën van id-bewijzen, 5 jaar na einde  kalenderjaar waarin dienstverband is beëindigd
 • Arbeidsovereenkomsten en wijzigingen, 2 jaar na einde dienstverband
 • Loonbeslagen, maximaal tot opheffing loonbeslag
 • Verzuimadministratie, maximaal 2 jaar na einde dienstverband

Vragen / klachten – meldplicht datalekken / opmerkingen
Wanneer u vragen heeft omtrent het privacybeleid / uw gegevens wilt inzien of een (mogelijk) datalek wilt melden, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Den Doelder Recruitment.  U kunt hiervoor ook mailen naar info@den-doelder.nl / bellen met 0114-683115.

Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.